ประกาศจำหน่ายพัสดุ
ข้อมูลแยกตามท่าอากาศยาน กรุณาเลือกที่นี่  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดดูพัสดุ
กำหนดการขาย
 
 
3 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.00 - 10.00 น.
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (รถยนต์) จำนวน 10 รายการ
 
 
 
3 พฤษภาคม 2561
เวลา 10.10 น.
 
  ผู้บันทึก : นายอนันตชัย จัยธรรม 021325430 ฝ่ายพัสดุ