ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
 
 
แผนการดำเนินการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการดำเนินการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
 
 
 
 
ท่าอากาศยานภูเก็ต
 
 
แผนการดำเนินการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
 
 
 
 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 9 ต.ค.60
แผนการดำเนินการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
 
 
 
 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 
 
แผนการดำเนินการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
 
 
 
 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 22 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 21 พ.ย.60
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 21 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 21 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 17 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 17 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 15 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 14 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 14 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 10 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 10 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 9 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 9 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 7 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 7 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 27 ต.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 24 ต.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 18 ต.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 16 ต.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 12 ต.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 3 ต.ค.60
แผนการดำเนินการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2561 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
 
 
 
 
สำนักงานใหญ่
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 15 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 14 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 14 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 13 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 13 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 13 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 31 ต.ค.60(2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 1พ.ย.60(5)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 1 พ.ย.60(4)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 1 พ.ย.60(3)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 1 พ.ย.60(2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 1 พ.ย.60(1)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 31 ต.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 27 ต.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 9 ต.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 6 ต.ค.60 ครั้งที่ 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 6 ต.ค.60 ครั้งที่ 2
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 6 ต.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 5 ต.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 4 ต.ค.60
แผนการดำเนินการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 2 ต.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 27 ก.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 22 ก.ย.60
แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
 
 
 
 
ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 27 ต.ค.60
แผนการดำเนินการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 14 ก.ย.60
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2559