ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
 
 
แผนการดำเนินการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการดำเนินการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
   
 
 
 
 
 
ท่าอากาศยานภูเก็ต
 
 
แผนการดำเนินการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
   
 
 
 
 
 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 9 ต.ค.60
แผนการดำเนินการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
   
 
 
 
 
 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 
 
แผนการดำเนินการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
   
 
 
 
 
 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 22 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 20 ก.พ.61 (เปลี่ยนแปลง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 20 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 20 ก.พ.61 (เปลี่ยนแปลง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 20 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 16 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 16 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 15 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 15 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 14 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 14 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 13 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 13 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 13 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 13 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 12 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 9 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 9 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 8 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 8 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 8 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 8 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 7 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 7 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 6 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 6 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 6 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 1 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 31 ม.ค.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 31 ม.ค.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 29 ม.ค.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 24 ม.ค.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 24 ม.ค.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 24 ม.ค.61 (เปลี่ยนแปลง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 24 ม.ค.61 (เปลี่ยนแปลง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 23 ม.ค.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 17 ม.ค.61 (เปลี่ยนแปลง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 17 ม.ค.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 16 ม.ค.61 (เปลี่ยนแปลง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 15 ม.ค.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 12 ม.ค.61 (ยกเลิก)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 12 ม.ค.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 11 ม.ค.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 5 ม.ค.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 5 ม.ค.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 29 ธ.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 28 ธ.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 27 ธ.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 25 ธ.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 19 ธ.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 29 พ.ย 60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 29 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 28 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 21 พ.ย.60
แผนการดำเนินการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
   
 
 
 
 
 
สำนักงานใหญ่
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 21 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 20 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 16 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 15 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 14 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 14 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 12 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 8 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 7 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 7 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 6 ก.พ.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 6 ก.พ.61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 2 ก.พ. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 25 ม.ค.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 24 ม.ค.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 15 ม.ค.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 9 ม.ค.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 3 ม.ค.61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 21 ธ.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 27 ธ.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 26 ธ.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 25 ธ.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 19 ธ.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 20 ธ.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 12 ธ.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 8 ธ.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 7 ธ.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 1 ธ.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 1 ธ.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 1 ธ.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 24 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 24 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 16 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 22 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 17 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 15 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 14 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 14 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 13 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 13 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 13 พ.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 31 ต.ค.60(2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 1พ.ย.60(5)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 1 พ.ย.60(4)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 1 พ.ย.60(3)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 1 พ.ย.60(2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 1 พ.ย.60(1)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 31 ต.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 27 ต.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 9 ต.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 6 ต.ค.60 ครั้งที่ 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 6 ต.ค.60 ครั้งที่ 2
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 6 ต.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 5 ต.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 4 ต.ค.60
แผนการดำเนินการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 2 ต.ค.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 27 ก.ย.60
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 22 ก.ย.60
   
 
 
 
 
 
ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 27 ต.ค.60
แผนการดำเนินการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 14 ก.ย.60