ประมูล >>
ข้อมูลแยกตามท่าอากาศยาน กรุณาเลือกที่นี่  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic จากอาคาร Power House ๐๑L,๑๙L และ ๑๙R ไปยังอาคาร Air Traffic Control (ATC) Building ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
30 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อแสดงภาพประจำห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงในอาคารสำนักงาน (AOB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์
 
 

ราคากลาง

คำชี้แจงข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดขอบเขตงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อแสดงภาพประจำห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงในอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
28 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้ออะไหล่พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณหลังคาที่จอดรถดับเพลิง ภายในอาคารดับเพลิงและกู้ภัย ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก Airside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
22 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคาจ้างซักรีดเครื่องนอนเวรเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
12 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 - 16.30 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคางานจ้างเอกชนปฏิบัติงานบำรุงรักษารั้ว AIRSIDE AND LANDSIDE และรั้วรอบกลุ่มอาคาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
12 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อหนังสือพิมพ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

ยกเลิก งานซื้อหนังสือพิมพ์ เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา ลงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
9 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาตู้ MDB ภายในอาคาร Power House เขต Airside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
13 มีนาคม 2561
เวลา 8.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ร่างเอกสารประกวดราคางานเช่าอุปกรณ์สำหรับระบบบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 
 

ราคากลาง

หมายเหตุ  สิ้นสุดการรับฟังคำพิจารณ์ ในวันที่  6 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น.

 

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
6 มีนาคม 2561
เวลา 16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคางานจ้างล้างทำความสะอาดพื้นถนนชานชาลาอาคารผู้โดยสาร Landside ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
20 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสนามบินแบบ Inset และแบบ Elevated ชนิด LED พร้อทห้อมแปลง Isolation Transformer ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
28 มีนาคม 2561
เวลา 8.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

ยกเลิกการยื่นข้อเสนอราคา

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
8 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและดูแลสวนหย่อม CITY GARDEN บริเวณภายนอกอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
9 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 - 16.30 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างแรงงานช่วยเหลือพนักงานบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาลภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
27 มีนาคม 2561
เวลา 8.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
15 มีนาคม 2561
เวลา 8.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคางานจ้างเอกชนดำเนินงานควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟนำจอดเครื่องบิน (VDGS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
16 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนปฏิบัติงานบำรุงรักษาสุขภัณฑ์ภายในอาคารผู้โดยสาร, อาคารเทียบเครื่องบินและอาคารปฏิบัติการลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
14 มีนาคม 2561
เวลา 8.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ร่างเอกสารประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อแสดงภาพประจำห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงในอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

หมายเหตุ  สิ้นสุดการรับฟังคำวิจารณ์ ในวันที่  23 ก.พ.61 เวลา 16.30 น.

 

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
23 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างล้างทำความสะอาดพื้นถนนหน้าชานชาลา อาคารผู้โดยสาร LANDSIDE ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
 

 ราคากลาง

หมายเหตุ วันสิ้นสุดการรับฟังคำวิจารณ์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น.

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
21 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 16.30 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดถนนโดยรอบในเขตพื้นที่ LANDSIDE ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
8 มีนาคม 2561
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ สำหรับเขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
6 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงและดูแลสวนหย่อมบริเวณ ภายนอกอาคารผู้โดยสาร Country Garden และ Jungle Garden ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
6 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดถนนโดยรอบในเขตพื้นที่ LANDSIDE ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  หมายเหตุ วันสิ้นสุดการรับฟังคำวิจารณ์ในวันที่ 13 ก.พ.61 เวลา 16.30 น.
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
13 กุมภาพันธ์ 2561
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรมเพื่อหมุนเวียนและระบายอากาศ อาคาร TRANSFER BAGGAGE TERMINAL ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
23 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงและดูแลสวนหย่อมบริเวณ ภายนอกอาคารผู้โดยสาร Country Garden และ Jungle Garden ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  หมายเหตุ วันสิ้นสุดการรับฟังคำวิจารณ์ในวันที่ 12 ก.พ.61  เวลา 16.30 น.
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
12 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ร่างเอกสารประกวดราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ สำหรับเขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  หมายเหตุ วันสิ้นสุดการรับฟังคำวิจารณ์ในวันที่ 9 ก.พ.61 เวลา 16.30 น.
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
9 กุมภาพันธ์ 2561
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเอกชนปฏิบัติงานบำรุงรักษากลุ่มอาคารทั่วไป ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  หมายเหตุ วันสิ้นสุดการรับฟังคำวิจารณ์ในวันที่ 6 ก.พ.61 เวลา 16.30 น.
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
6 กุมภาพันธ์ 2561
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
14 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30 - 16.30 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างเหมาบริการดูแลรักษางานศิลปกรรมภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
20 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษางานศิลปกรรมภายในอาคารผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศร่าง,TOR /ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding)
 
  หมายเหตุ วันสิ้นสุดการรับฟังคำวิจารณ์ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 16.30
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
25 มกราคม 2561
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกวนตะกอนชนิดแช่ใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5, 2.2 กิโลวัตต์ และเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนชนิดแช่ใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตรต่อวินาทีที่ความสูงไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวนรวม 13 ชุด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
6 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคาซื้อพัดลมไอเย็น (Evaporative Air Cooler) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
15 ธันวาคม 2560
เวลา 8.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
6 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกวนตะกอนชนิดแช่ใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5, 2.2 กิโลวัตต์ และเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนชนิดแช่ใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตรต่อวินาทีที่ความสูงไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวนรวม 13 ชุด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

เลื่อนกำหนดการประมูล  ดูเอกสารรายละเอียดได้ที่ "เลื่อนประกาศ"

ราคากลาง

 

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
12 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.