ประมูล >>
ข้อมูลแยกตามท่าอากาศยาน กรุณาเลือกที่นี่  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาดต่างๆ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
19 กรกฎาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
21 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างซ่อมแซมระบบจัดการฐานข้อมูล Database Management System ของระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
4 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type 1000 kVA, 24 kV/415-240 V 50 Hz ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
6 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเก้าอี้พักคอยผู้โดยสารแบบแถวเรียง 3 ที่นั่ง บริเวณชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน C, E, F และ G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 200 ชุด รวม 1 งาน
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
30 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อเครื่องนอนเวร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
27 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED ใต้ชานชาลา ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
30 มิถุนายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อกล้องมองผ่านควัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
26 มิถุนายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างดูแลเก็บวัชพืชคลองดิน พื้นที่เขต Landside ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
28 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างดำเนินการขุดลอกคลองดินและอ่างเก็บน้ำ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
27 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างที่ปรึกษษงานจัดจำข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
28 มิถุนายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานจ้างทำความสะอาดโครงสร้างหลังคาภายในอาคาร MAIN TERMINAL (MTB) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
16 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 
 

ข้อมูลราคากลาง

 

หมายเหตุ สามารถขอดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 
  ผู้บันทึก : รัตนวรรณ ฉิมณรงค์ 4110
2 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00 - 11.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ภายในโคมที่อาคารจอดรถ ZONE 2 และ ZONE 3 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
19 มิถุนายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมตัิดตั้ง Busduct 4000 AMP อาคาร BC-1 ภายในเขตปลอดอากร และคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
15 มิถุนายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานจ้างบริษัทสำรวจภาคสนามมืออาชีพ (ASQ Survey) เพื่อสำรวจภาคสนามโครงการจัดอันดับคุณภาพการบริการท่าอากาศยานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ โครงการ Airport Service Quality (ASQ)
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
15 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งแอลอีดีมอนิเตอร์ (LED Monitor) ขนาดไม่น้อยกว่า 84 นิ้ว สำหรับห้อง Airside Operation Control Center : AOCC อาคาร AIMS และห้อง Network Monitoring Center: NMC อาคาร AOB
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
19 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคาร AOB และอาคาร AIMS ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
9 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับระบบจัดเก็บค่าจอดรถ ภายในเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรรภูมิิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
7 มิถุนายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อรถนำอากาศยาน (FOLLOW ME) (รถยนต์บรรทุกเล็กแบบ Double Cab 4 ประตู)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
26 พฤษภาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างตัดเย็บชุดทำงานเฉพาะกิจดับเพลิง (ชุดหมีสีส้ม) จำนวน 290 ชุด
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
26 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างตกแต่งศิลปกรรมภายในห้องรับรองพิเศษ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
30 พฤษภาคม 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า สถานีซ้อมดับเพลิง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
29 พฤษภาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างทำถาดพลาสติกสำหรับใส่สัมภาระผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
25 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างก่อสร้างอาคารพักเวร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
25 พฤษภาคม 2560
เวลา 09:00-10:00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์ชั่วคราว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
22 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างเอกชนดำเนินงานควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟนำจอดเครื่องบิน (VDGS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
9 พฤษภาคม 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
21 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสนามบินแบบ Inset และแบบ Elevated ชนิด LED พร้อมหม้อแปลง Isolation Transformer ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
11 เมษายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อเครื่องตีเส้นจราจรชนิดพ่น เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 2 รายการ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
5 เมษายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างเอกชนบริหารและดำเนินงานเก็บกระเป๋าตกค้าง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
4 เมษายน 2560
เวลา 09:00-10:00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างเอกชนดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
30 มีนาคม 2560
เวลา 13.30 น.-14.30 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างผู้ให้บริการรถเข็นกระเป๋าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

เลื่อนกำหนดวันยื่นซอง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
19 เมษายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟ F8 เพื่อการอนุรักษ์พลังงานบริเวณใต้หลังคาอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
20 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างก่อสร้างอาคารพักเวร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
28 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00-10.00 น.