ประมูล >>
ข้อมูลแยกตามท่าอากาศยาน กรุณาเลือกที่นี่  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคาซื้อพัดลมไอเย็น (Evaporative Air Cooler) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
15 ธันวาคม 2560
เวลา 8.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคาจ้างแรงงานภายนอกปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมดำเนินงานภายในศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
21 ธันวาคม 2560
เวลา 8.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
29 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างทำความสะอาดศูนย์ขนส่งสาธารณะ และลานจอดรถระยะยาว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
6 ธันวาคม 2560
เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างทำความสะอาดศูนย์ขนส่งสาธารณะ และลานจอดระยะยาว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding)
 
  หมายเหตุ  วันสิ้นสุดการรับฟังคำวิจารณ์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น.
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
14 พฤศจิกายน 2560
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่จอกรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding)
 
 

หมายเหตุ วันสิ้นสุดการรับฟังคำวิจารณ์ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 16:30 น.

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
24 ตุลาคม 2560
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างแรงงานช่วยเหลือพนักงานบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาลภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding))
 
 

หมายเหตุ วันสิ้นสุดวันรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
24 ตุลาคม 2560
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างทำความสะอาดศูนย์ขนส่งสาธารณะ และลานจอดรถระยะยาว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding))
 
 

หมายเหตุ  วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
24 ตุลาคม 2560
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อ Bearing เพื่อใช้กับสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
3 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
6 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกวนตะกอนชนิดแช่ใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5, 2.2 กิโลวัตต์ และเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนชนิดแช่ใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตรต่อวินาทีที่ความสูงไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวนรวม 13 ชุด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

เลื่อนกำหนดการประมูล  ดูเอกสารรายละเอียดได้ที่ "เลื่อนประกาศ"

ราคากลาง

 

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
12 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติแบบมีล็อคไฟฟ้า จำนวน 20 ชุด และม่านอากาศ จำนวน 4 ชุด
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
1 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร (Traffic Control Computer System: TCCS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
25 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา ขนาดไม่น้อยกว่า 100 และ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมอุปกรณ์ระบบควบคุม และอุปกรณ์ท่อ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
16 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00 น. -10.00 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง
 
 

ราคากลาง

เลื่อนประกาศ

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
21 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
21 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างเอกชนดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
30 มีนาคม 2560
เวลา 13.30 น.-14.30 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างผู้ให้บริการรถเข็นกระเป๋าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
17 สิงหาคม 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟ F8 เพื่อการอนุรักษ์พลังงานบริเวณใต้หลังคาอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
20 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00-10.00 น.