ประมูล >>
ข้อมูลแยกตามท่าอากาศยาน กรุณาเลือกที่นี่  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่จอกรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding)
 
 

หมายเหตุ วันสิ้นสุดการรับฟังคำวิจารณ์ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 16:30 น.

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
24 ตุลาคม 2560
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างแรงงานช่วยเหลือพนักงานบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาลภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding))
 
 

หมายเหตุ วันสิ้นสุดวันรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
24 ตุลาคม 2560
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างทำความสะอาดศูนย์ขนส่งสาธารณะ และลานจอดรถระยะยาว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding))
 
 

หมายเหตุ  วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
24 ตุลาคม 2560
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคาจ้างทำแม่พิมพ์ (Mold) สำหรับถาดรองรับกระเป๋าสัมภาระ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
27 ตุลาคม 2560
เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อ Bearing เพื่อใช้กับสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
3 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อยางรถยนต์ ขนาด 14.00 R20 พร้อมยางในและยางรองท้อง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
11 กันยายน 2560
เวลา 09:00-10:00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพัสดุคงคลังสำหรับ ส่วนบริการไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ณ ท่าอากาสยานสุวรรณภูมิ ปี 2560 จำนวน 61 รายการ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
13 กันยายน 2560
เวลา 09:00-10:00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อแผ่นกรองอากาศชั้นกลาง (Medium Filters) และชุดกรองก๊าซและกลิ่น (Chemical Filters) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 3 รายการ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
13 กันยายน 2560
เวลา 09:00-10:00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคาร AOB, AIMS, สถานีดับเพลิง 3 สถานี (MAIN FIRE STATION, SUB-EAST, SUB-WEST) อาคารจ่ายน้ำประปา อาคารไฟฟ้าสนามบินฯ จำนวน 1 งาน
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
15 กันยายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคาร AOB และอาคาร AIMS ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
14 กันยายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ สำหรับเขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
12 กันยายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างก่อสร้างห้องสุขาชายบริเวณสายพานขาเข้า Sorting Area ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
14 กันยายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างปรับปรุงห้องรับรองพิเศษ (VIP ROOMS) ชั้น 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
13 กันยายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบจ่ายคลอรีน ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ลิตร ต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และถังเก็บคลอรีน
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
14 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างเปลี่ยนพื้นพลาสวูด (Plastwood) พร้อมปูพื้นยางสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
15 กันยายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
6 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลข่าวสารและผู้ใช้บริการ บริเวณเคาน์เตอร์ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

หมายเหตุ ประกาศฯ มีการแก้ไข สามารถดูเอกสารได้ที่ "เลื่อนประกาศ" 

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
8 กันยายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานเช่ารถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4*4)
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
12 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกวนตะกอนชนิดแช่ใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5, 2.2 กิโลวัตต์ และเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนชนิดแช่ใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตรต่อวินาทีที่ความสูงไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวนรวม 13 ชุด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

เลื่อนกำหนดการประมูล  ดูเอกสารรายละเอียดได้ที่ "เลื่อนประกาศ"

ราคากลาง

 

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
12 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 
 

ข้อมูลราคากลาง


 

 

 


หมายเหตุ ประกาศฯ มีการแก้ไข สามารถดูเอกสารได้ที่ "เลื่อนประกาศ"


 

 

 

 

 
  ผู้บันทึก : สบพ.ฝสค. 28773
24 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00-11.00 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย ชนิดแช่ใต้น้ำ (SUBMERSIBLE PUMP) ขนาดไม่น้อยกว่า 68, 100 และ 260 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ระบบท่อน้ำเสียและอุปกรณ์ระบบตู้ควบคุม รวมจำนวน 25 เครื่อง จำนวน 1 งาน
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
5 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างทำใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีอย่างย่อค่าบริการจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
1 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อ Bearing เพื่อใช้กับสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
29 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานเช่าเต็นท์ผ้าใบสำหรับลานจอดรถระยะยาว โซน B ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
4 กันยายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติแบบมีล็อคไฟฟ้า จำนวน 20 ชุด และม่านอากาศ จำนวน 4 ชุด
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
1 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
30 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งพรม บริเวณสายพานรับกระเป๋า อาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 และ ห้องเวร ส่วนบริการลูกค้า ฝ่ายบริการลูกค้า บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน D ชั้น 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
31 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำตะกอน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์์ประกอบการติดตั้ง, อุปกรณ์ระบบท่อ, อุปกรณ์ระบบควบคุม
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
30 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00 - 10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อ CAB ALUMINIUM CURTAIN SLAT ให้กับสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
1 กันยายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร CONCOURSE A, B, C และ D ฝั่งตะวันออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
5 กันยายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร MAIN TERMINAL ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
5 กันยายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างซ่อมแซมระบบจัดการฐานข้อมูล Database Management System ของระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
28 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้ออะไหล่จานรองรับกระเป๋าสัมภาระขาออก (Make-up Unit : MU) และขาเข้า (Re-claim Caroused : RC) สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
4 ตุลาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาดต่างๆ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
23 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร (Traffic Control Computer System: TCCS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
25 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา ขนาดไม่น้อยกว่า 100 และ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมอุปกรณ์ระบบควบคุม และอุปกรณ์ท่อ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
16 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00 น. -10.00 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบการทำงานของระบบ PC-Air, ระบบไฟฟ้า 400 Hz ที่ให้เบริการบริเวณ Contact Gate และระบบ Chiller Plant ของ PC-Air ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
11 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสารอาคาร AOB จำนวน 37 รายการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
8 สิงหาคม 2560
เวลา 09:00-10:00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานจ้างพนักงานตรวจเช็คใบงานของรถ AOT Limousine ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
3 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสำหรับบุคคล และยานพาหนะชนิดชั่วคราว
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
27 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง
 
 

ราคากลาง

เลื่อนประกาศ

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
21 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
21 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างเอกชนดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
30 มีนาคม 2560
เวลา 13.30 น.-14.30 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างผู้ให้บริการรถเข็นกระเป๋าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
17 สิงหาคม 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟ F8 เพื่อการอนุรักษ์พลังงานบริเวณใต้หลังคาอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
20 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00-10.00 น.