ประมูล >>
ข้อมูลแยกตามท่าอากาศยาน กรุณาเลือกที่นี่  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
เช่ารถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4X4)
 
 
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
25 เมษายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างดูแลและรักษาความสะอาดรางระบายน้ำบริเวณริมถนน EASTWEST MAIN SERVICE ROAD และพื้นที่ต่อเนื่อง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
26 เมษายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างทำอะคริลิคครอบสายพานเครื่อง X-Ray ณ จุดตรวจค้นอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
18 เมษายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย แบบแช่ใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลิตรต่อวินาที ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 7 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ อาคาร CONTROL POST 1 ถึง 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

 ราคากลาง

 

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
18 เมษายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสนามบินแบบ Inset และแบบ Elevated ชนิด LED พร้อมหม้อแปลง Isolation Transformer ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
11 เมษายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
18 เมษายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
10 เมษายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อเครื่องตีเส้นจราจรชนิดพ่น เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 2 รายการ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
5 เมษายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างเอกชนบริหารและดำเนินงานเก็บกระเป๋าตกค้าง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
4 เมษายน 2560
เวลา 09:00-10:00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างเอกชนดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
30 มีนาคม 2560
เวลา 13.30 น.-14.30 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน)
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
30 มีนาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างผู้ให้ยริการรถเข็นกระเป๋าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
19 เมษายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างบริษัทเอกชนดำเนินงาน ดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน และระบบไฟฟ้าในเขต AIRSIDE ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
27 มีนาคม 2560
เวลา 13:30-14:30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและตรวจเอกสารการเดินทางแก่ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Travel Document Inspector)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
22 มีนาคม 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Information)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
23 มีนาคม 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบควบคุมการขึ้น - ลง ชุดโคมไฟฟ้าของเสา High Mast ภายในพื้นที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า (FREE ZONE) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
21 มีนาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างซ่อม่านม้วนอัตโนมัติ อาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
22 มีนาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างติดตั้งผนังกระจก และแผ่นอลูมิเนียม SANDWICH PANEL บริเวณสะพานเทียบเคื่องบิน C7 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
21 มีนาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ซื้อยางกันกระแทกพร้อมสลักยึด(Bumper with guide pin) สำหรับจานรองรับกระเป๋าของระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้ดดยสารหลัก (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
21 มีนาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดยี่ห้อ BOSCH ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
15 มีนาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างปรับปรุงทาสีห้องประชุม 1 และห้องจัดเลี้ยง บริเวณชั้น 5 อาคารอำนวยการ AOB ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
15 มีนาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานซื้อพร้อมติดตั้งพรมบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 5 โซน 2 และโซน 3 อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
13 มีนาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับระบบจัดเก็บค่าจอดรถภายในเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
10 มีนาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างก่อสร้างตู้เก็บเงินภายในเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
27 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09:00-10:00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขับ(TAXIWAY) C ระหว่างทางขับ C4 และ C6 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง  
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
28 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างเอกชนดำเนินงารควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณถูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
23 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานจ้างทาสีเครื่องหมายจราจรบนผิวทางวิ่ง (Runway Marking) ด้วยวัสดุสีจราจรชนิดน้ำสะท้อนแสง (Water Borne Traffic Paint) แบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 13.30-14.30 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างแรงงานช่วยปฏิบัติงานในส่วนสนามบิน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
17 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างที่ปรึกษาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มเติม(สืบเนื่องจากการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารในปีเปิดดำเนินการ) ปี 2560-2561 จำนวน 1 งาน
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
21 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาสประมูลงานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ ด้วยวัสดุมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีต แบบไม่จำกัดปริมาณ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
10 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ ด้วยวัสดุมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีต แบบไม่จำกัดปริมาณ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
10 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างซ่อมแซมแนวรั้ว LAND SIDE และติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อป้องกันสัตว์และผู้บุกรุกแนวรั้ว ท่าอากาศยานสุวรรณถูมิ จำนวน 1 งาน
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
14 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟ F8 เพื่อการอนุรักษ์พลังงานบริเวณใต้หลังคาอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
20 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

เลื่อนประกาศ รายละเอียดดูตามโฟเดอร์

ผู้สนใจซื้อเอกสารประมูลสามารถดูรายละเอียดได้ ตามโฟเดอร์ "เลื่อนประกาศ"

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
7 ตุลาคม 2559
เวลา 09.00-10.00 น.