ประมูล >>
ข้อมูลแยกตามท่าอากาศยาน กรุณาเลือกที่นี่  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกวนตะกอนชนิดแช่ใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5, 2.2 กิโลวัตต์ และเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนชนิดแช่ใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตรต่อวินาทีที่ความสูงไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวนรวม 13 ชุด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
12 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 
 

ข้อมูลราคากลาง

หมายเหตุ : ขอดูแบบก่อสร้าง/ติดตั้ง (Tender Draewings) และรายละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม (Specification) ได้ที่ส่วนบริหารพัสดุ อาคาร 3 ณ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ที่ขายเอกสารประมูล)

 

 

 

 

 
  ผู้บันทึก : สบพ.ฝสค. 28773
16 ตุลาคม 2560
เวลา 08.00-16.30 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย ชนิดแช่ใต้น้ำ (SUBMERSIBLE PUMP) ขนาดไม่น้อยกว่า 68, 100 และ 260 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ระบบท่อน้ำเสียและอุปกรณ์ระบบตู้ควบคุม รวมจำนวน 25 เครื่อง จำนวน 1 งาน
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
5 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างทำใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีอย่างย่อค่าบริการจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
1 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อ Bearing เพื่อใช้กับสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
29 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานจ้างบริษัทสำรวจภาคสนามมืออาชีพ (ASQ Survey) เพื่อสำรวจภาคสนามโครงการจัดอันดับคุณภาพการบริการท่าอากาศยานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ โครงการ Airport Service Quality (ASQ)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
29 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานเช่าเต็นท์ผ้าใบสำหรับลานจอดรถระยะยาว โซน B ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
4 กันยายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
6 กันยายน 2560
เวลา 09.00 น. -10.00 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาด พื้นที่กลุ่มอาคารสำนักโครงการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
4 กันยายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานซื้อสายพาน (Belt for Conveyor) เพื่อใช้กับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
1 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานเช่ารถยนต์ DOUBLE CAB 4 ประตู (25 คัน)
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
4 กันยายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อ CLOSURE BELLOWS ให้กับสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
1 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติแบบมีล็อคไฟฟ้า จำนวน 20 ชุด และม่านอากาศ จำนวน 4 ชุด
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
1 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
4 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานจ้างทำความสะอาดอาคาร CONCOURSE D ฝั่งตะวันตก E, F และ G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
5 กันยายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
30 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งพรม บริเวณสายพานรับกระเป๋า อาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 และ ห้องเวร ส่วนบริการลูกค้า ฝ่ายบริการลูกค้า บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน D ชั้น 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
31 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำตะกอน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์์ประกอบการติดตั้ง, อุปกรณ์ระบบท่อ, อุปกรณ์ระบบควบคุม
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
30 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00 - 10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อ CAB ALUMINIUM CURTAIN SLAT ให้กับสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
1 กันยายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร CONCOURSE A, B, C และ D ฝั่งตะวันออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
5 กันยายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร MAIN TERMINAL ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
5 กันยายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างตกแต่งไม้ประดับภายนอกอาคารผู้โดยสาร ในช่วงเทศกาลต่างๆ และตั้งไม้กระถางประดับภายในอาคารศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
30 สิงหาคม 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างซ่อมแซมระบบจัดการฐานข้อมูล Database Management System ของระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
28 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้ออะไหล่จานรองรับกระเป๋าสัมภาระขาออก (Make-up Unit : MU) และขาเข้า (Re-claim Caroused : RC) สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
4 ตุลาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างทำความสะอาดผนังกระจกด้านนอก อาคาร MAIN TERMINAL,AOB และAIMS ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
29 สิงหาคม 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาดต่างๆ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
23 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้ออะไหล่พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณหลังคาที่จอดรถดับเพลิงภายในอาคารดับเพลิงและกู้ภัย ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก Airside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
23 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร (Traffic Control Computer System: TCCS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
25 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ แบบไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวัสดุมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีต ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
28 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างควบคุมการยกป้ายรับผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
21 สิงหาคม 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างทำความสะอาดผนังกระจกภายในอาคาร MAIN TERMINAL ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : รัตนวรรณ ฉิมณรงค์ 4110
22 สิงหาคม 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อล้อยางตันพร้อมกระทะล้อ (SOLD TIRES WITH RIMS) ให้กับสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
16 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างพัฒนาระบบ Carbon Footprint Data Collection and Calculation
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
21 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา ขนาดไม่น้อยกว่า 100 และ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมอุปกรณ์ระบบควบคุม และอุปกรณ์ท่อ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
16 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00 น. -10.00 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบการทำงานของระบบ PC-Air, ระบบไฟฟ้า 400 Hz ที่ให้เบริการบริเวณ Contact Gate และระบบ Chiller Plant ของ PC-Air ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
11 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสารอาคาร AOB จำนวน 37 รายการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
8 สิงหาคม 2560
เวลา 09:00-10:00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานซื้อผ้าหมึกแบบมีลายน้ำสำหรับเครื่องพิมพ์บัตรยี่ห้อ NISCA รุ่น PR-C201 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
9 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานซื้อเครื่องมือวัดความเข้มแสงของโคมไฟฟ้าสนามบินชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
10 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลจ้างเอกชนทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
9 สิงหาคม 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานจ้างทำความสะอาดผนังกระจกภายในอาคาร CONCOURSE A-G ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
10 สิงหาคม 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างซ่อมระบบ Intercom ในลิฟต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
7 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อเครื่องกะเทาะเส้นจราจร จำนวน 4 เครื่อง
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
4 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานจ้างหุ้มเบาะและพนักเก้าอี้โครงการ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
7 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประมูลงานจ้างพนักงานตรวจเช็คใบงานของรถ AOT Limousine ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
3 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงและขับเครื่องจักร ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุ่นแรง ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
1 สิงหาคม 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ Landside ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
27 กรกฎาคม 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสำหรับบุคคล และยานพาหนะชนิดชั่วคราว
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
27 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีตผสมร้อน (Hot Mix Asphalt Concrete)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
20 กรกฎาคม 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างก่อสร้างห้องอาหารในพื้นที่เขตการบิน บริเวณ Concourse C และ E ชั้น 1 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
27 กรกฎาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อถุงซิปล็อกพลาสติก สำหรับบรรจุวัสดุหลังจุดตรวจค้น ณ ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
18 กรกฎาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาดต่างๆ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
19 กรกฎาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง
 
 

ราคากลาง

เลื่อนประกาศ

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
21 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเก้าอี้พักคอยผู้โดยสารแบบแถวเรียง 3 ที่นั่ง บริเวณชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน C, E, F และ G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 200 ชุด รวม 1 งาน
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
30 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อเครื่องนอนเวร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
27 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED ใต้ชานชาลา ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
30 มิถุนายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อกล้องมองผ่านควัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
26 มิถุนายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างดูแลเก็บวัชพืชคลองดิน พื้นที่เขต Landside ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
28 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างที่ปรึกษษงานจัดจำข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
28 มิถุนายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งแอลอีดีมอนิเตอร์ (LED Monitor) ขนาดไม่น้อยกว่า 84 นิ้ว สำหรับห้อง Airside Operation Control Center : AOCC อาคาร AIMS และห้อง Network Monitoring Center: NMC อาคาร AOB
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
19 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับระบบจัดเก็บค่าจอดรถ ภายในเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรรภูมิิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
7 มิถุนายน 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างตัดเย็บชุดทำงานเฉพาะกิจดับเพลิง (ชุดหมีสีส้ม) จำนวน 290 ชุด
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
26 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างก่อสร้างอาคารพักเวร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
25 พฤษภาคม 2560
เวลา 09:00-10:00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
21 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างเอกชนดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
30 มีนาคม 2560
เวลา 13.30 น.-14.30 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างผู้ให้บริการรถเข็นกระเป๋าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
17 สิงหาคม 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟ F8 เพื่อการอนุรักษ์พลังงานบริเวณใต้หลังคาอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
20 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อรองรับกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 2559 - 2561
 
 

ราคากลาง

ดูรายละเอียดเลื่อนประกาศ ตามเอกสารแนบ

หมายเหตุ ประกาศแก้ไขข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดหาและแจ้งกำหนดการประมูล (ใหม่) ดูรายละเอียดในช่อง เลื่อนประกาศ 

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
29 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างก่อสร้างอาคารพักเวร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
28 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00-10.00 น.