ประกาศรับสมัครคัดเลือกขึ้นทะเบียนผู้ค้า >
 
 
 
รายละเอียด
 
 
แจ้งเพิกถอนผู้ค้า
 
 
 
  ผู้บันทึก : ฝ่ายพัสดุ
   
 
   
 
 
 
 
 
รายละเอียด
 
 
เรื่อง การกำหนดอายุการขึ้นทะเบียนผู้ค้า
 
 
 
  ผู้บันทึก : ฝ่ายพัสดุ
   
 
   
 
 
 
 
 
รายละเอียด
 
 
กลุ่มงานเช่า กลุ่มงานย่อย กลุ่มงานเช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
 
  ผู้บันทึก : ฝ่ายพัสดุ
   
 
   
 
 
 
 
 
รายละเอียด
 
 
รวมกลุ่มงานเช่าเครื่องคอมฯ และกลุ่มงานเช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น กลุ่มงานเช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
 
  ผู้บันทึก : ฝ่ายพัสดุ
   
 
   
 
 
 
 
 
รายละเอียด
 
 
ไม่เพิกถอนผู้ค้าออกจากทะเบียนผู้ค้า ในรอบ 3 ปี
 
 
 
  ผู้บันทึก : ฝ่ายพัสดุ
   
 
   
 
 
 
 
 
รายละเอียด
 
 
แจ้งเพิกถอนผู้ค้า
 
 
 
  ผู้บันทึก : ฝ่ายพัสดุ
   
 
   
 
 
 
 
 
รายละเอียด
 
 
แก้ไขหลักเกณฑ์ในการับสมัครผู้ค้าเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้ากลุ่มงานจ้างก่อสร้าง
 
 
 
  ผู้บันทึก : ฝ่ายพัสดุ
   
 
   
 
 
 
 
 
รายละเอียด
 
 
กลุ่มงานจ้างก่อสร้าง ประเภทงานอาคาร
 
 
 
  ผู้บันทึก : ฝ่ายพัสดุ
   
 
   
 
 
 
 
 
รายละเอียด
 
 
กลุ่มงานเช่า กลุ่มงานย่อย งานเช่ารถยนต์
 
 
 
  ผู้บันทึก : ฝ่ายพัสดุ
   
 
   
 
 
 
 
 
รายละเอียด
 
 
กลุ่มงานซื้อ กลุ่มงานย่อย งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด
 
 
 
  ผู้บันทึก : ฝ่ายพัสดุ
   
 
   
 
 
 
 
1 | 2 | 3  next >>