ทะเบียนผู้ค้า  >>
 
 
รายชื่อทะเบียนผู้ค้า
   
 
กลุ่มงานจ้างก่อสร้าง
งานอาคาร
งานโยธา
 
 
กลุ่มงานจ้างที่ปรึกษา
เพื่อการสำรวจ ออกแบบ ควบคุมงาน และเพื่อบริหารจัดการโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านบุคลากร
ด้านพัฒนาธุรกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
 
 
กลุ่มงานจ้างอื่นๆ
งานจ้างระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
งานจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ, เครื่องทุ่นแรง, ดับเพลิง และกู้ภัย
งานจ้างระบบประปา สุขภัณฑ์ และบำบัดน้ำเสีย
งานจ้างระบบไฟฟ้า,ปรับอากาศ, เครื่องกล
งานจ้างระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า
งานจ้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
กลุ่มงานซื้อ
งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุประปา,สุขภัณฑ์ และบำบัดน้ำเสีย
งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด
งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุไฟฟ้า,ปรับอากาศ,เครื่องกล
งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุยานพาหนะ,เครื่องทุ่นแรง,ดับเพลิงและกู้ภัย
งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า
 
 
กลุ่มงานเช่า
งานเช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเช่ารถยนต์