วิธีประมูล
 
 
สำนักงานใหญ่
 
 
ท่าอากาศยานดอนเมือง
งานจ้างเหามเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ปฏิบัตหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ในการซ่อมบำรุงรัััััััััััักษา และบริการระบบไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (18/08/2560)
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อนและสัญญาณเสียง-สัญญาณไฟทางเลื่อน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (09/08/2560)
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (09/08/2560)
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาสายเพานลำเลียงกระเป๋า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (09/08/2560)
งานจ้างซ่อมแซมทางขับสาย B ช่วงระหว่าง ทางขับสาย I กับ K และทางขับสาย C ระหว่างทางขับสาย R กับ O ท่าอากาศยานดอนเมือง (03/08/2560)
read more     
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ขนาด 12 ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. จำนวน 1 คัน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (22/08/2560)
งานจ้างเอกชนเป็นพนักงานขับรถบริการรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ และขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค.61-31 ธ.ค.63) (02/08/2560)
ขออนุมัติจัดจ้างทำเสาสแตนเลสกั้นพื้นที่พร้อมเชือกในตัว (21/07/2560)
จ้างเหมาเอกชนให้บริการติดตั้งและดูแลรักษาเครื่องสุขอนามันกำจัดกลิ่นภายในห้องสุขาอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (29/05/2560)
จ้างกำจัดปลวก หนู และแมลง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 พ.ย.60 - 31 ต.ค.63) (11/04/2560)
read more     
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ