วิธีประมูล
 
 
สำนักงานใหญ่
 
 
ท่าอากาศยานดอนเมือง
งานจ้างเหามเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ปฏิบัตหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ในการซ่อมบำรุงรัััััััััััักษา และบริการระบบไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (18/08/2560)
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อนและสัญญาณเสียง-สัญญาณไฟทางเลื่อน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (09/08/2560)
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (09/08/2560)
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาสายเพานลำเลียงกระเป๋า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (09/08/2560)
งานจ้างซ่อมแซมทางขับสาย B ช่วงระหว่าง ทางขับสาย I กับ K และทางขับสาย C ระหว่างทางขับสาย R กับ O ท่าอากาศยานดอนเมือง (03/08/2560)
read more     
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
งานจ้างเอกชนเป็นพนักงานขับรถบริการรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ และขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค.61-31 ธ.ค.63) (02/08/2560)
งานจัดซื้อรถบรรทุกเล็ก 2 ประตู แบบแค๊บเปิดได้ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซีี. มีหลังคาอลูมิเนียมแบบทึบเสมอหัวเ๋ก๋๋งพร้อมประตู เปิด-ปิด ด้านท้ายกระบะ มีกล่องเก็บอุปกรณ์์ภายในกระบะ และไฟวับวาบ จำนวน 1 คัน (26/07/2560)
ขออนุมัติจัดจ้างทำเสาสแตนเลสกั้นพื้นที่พร้อมเชือกในตัว (21/07/2560)
งานปรับปรุงรั้ว Airside ป้องกันผู้บุกรุกบริเวณรางน้ำชลประทานหัวทางวิ่ง 36 จำนวน 1 งาน (ท่าอากาศยานเชียงใหม่่) (11/07/2560)
จ้างปรับปรุงห้องน้ำ Sorting area ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (11/07/2560)
read more     
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ