วิธีประมูล
 
 
สำนักงานใหญ่
 
 
ท่าอากาศยานดอนเมือง
งานจ้างเหามเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ปฏิบัตหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ในการซ่อมบำรุงรัััััััััััักษา และบริการระบบไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (18/08/2560)
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อนและสัญญาณเสียง-สัญญาณไฟทางเลื่อน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (09/08/2560)
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (09/08/2560)
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาสายเพานลำเลียงกระเป๋า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (09/08/2560)
งานจ้างซ่อมแซมทางขับสาย B ช่วงระหว่าง ทางขับสาย I กับ K และทางขับสาย C ระหว่างทางขับสาย R กับ O ท่าอากาศยานดอนเมือง (03/08/2560)
read more     
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ